Info & betingelser2017-03-17T20:30:28+00:00

Ventetider m.v.

Vi bestræber os naturligvis på at servicere dig hurtigst muligt, dog vil vi gerne oplyse vore mål
med ventetider. Vi kan naturligvis lave dine billeder med det samme – Forhør nærmere herom.
Fra fotograferingen til billederne er online kan der gå op til 5 dage
Fra afgivet bestilling til færdig produktion kan der gå op til 14 dage (dog længere ved tilbud)
Der tages forbehold for force majeure eller andre omstændigheder vi ikke er herre over.

Udefoto

Er der aftalt udefotografering, fx bryllup, konfirmation etc., ringer vi til kunden dagen forinden, når vi har en formodning om, hvordan vejret bliver. Der skal altid være en “Plan B,” da vi ikke kan
garantere for vejret under Guds åbne himmel.

Index-cd

Index-cd er et produkt KUN til privat brug, dvs,ikke i forbindelse med markedsforing.
Du må gerne bruge billederne på div. sociale medier m.v. Optagelserne er nødvendigvis ikke redigeret og fotografen navn kan være anført på optagelserne. Optagelserne er ikke høj-opløselige!
Fotografen kan nægte enkelte optagelser uden belæg herfor, og i tilfælde af ekstra fotograferingstid betales tillæg herfor(Spørg venligst nærmere herom)

Digitale billeder

De digitale rå-filer udleveres på intet tidspunkt.
Vi ønsker at vore kunder får et færdigt produkt, og derfor vil alle bestilte billeder i høj opløsning blive billedebehandlet inden udleveringen. Bestilling af digitale billeder sker udelukkende igennem det online bestillingssystem, hvor du kan vælge imellem forskellige opløsninger. Hvis der blot ønskes en web eller hd-opløsning som primært bruges til gennemgang der hjemme, og er altså ikke egnet til tryk, så downloades disse igennem vores online system, hvor disse er uredigeret, og derfor også prisen derefter.

Bestil inden 90 dage

Bestilling igennem vort online system skal ske inden 90 dage fra fotograferingen.
Ellers forbeholder vi os ret til at slette dem fra vort system, af hensyn til at man ikke skal betale for fotograferingen hvis man ikke er tilfreds med billederne.

Ophavsret

Fotografier er beskyttet efter “Lov om ophavsret.”
Det er ikke tilladt at reproducere, lagre eller manipulere et fotografi uden skriftlig tilladelse
fra Fotograf Jakob Rex. Elektronisk lagring må ikke finde sted uden Fotograf Jakob Rexs tilladelse.

Brug uden aftale:
Hvis materialet benyttes uden forudgående aftale med Fotograf Jakob Rex, faktureres dette
med et tillæg på kr. 1000,- samt med differencen til det produkt, fotografiet er blevet benyttet til.

Kopiering af leverede CD’er til andre er altså ikke tilladt.
Ej heller udprintning af filer på de i dag brugte medier til fotografisk gengivelse, herunder inkjet-medier og fotografisk papir.
Spørg os venligst, hvis du er i tvivl.

Brug af billeder og køb af ophavsret

Da fotografen har ophavsretten på billederne, kan disse bruges af fotografen i reklameøjemed. Billederne vil ikke blive videresolgt til 3.mand, og billeder som findes sårbare vil under ingen omstændigheder blive brugt. Kunden kan til enhver tid købe ophavsretten, som kan ske gennem det digitale ordresystem (digital kopi i høj opløsning)
Allerede publiceret billeder vil efter køb af ophavsretten forsat være publiceret, men en viderepulicering vil ikke finde sted.

Farvelighed

Da der er tale om håndarbejde, vil vi dog gøre opmærksom på, at der ikke kan opnås 100% farvelighed imellem tidligere modtagne billeder og senere bestillinger. På samme måde kan beskæringen variere.

Returret & fejl

Da De selv har valgt deres billede, som De har ønsket/bestilt, er der derfor ikke returret på dette! Fotograf Jakob Rex har ejendomsret /salgspant i de solgte varer som sikkerhed for sit krav på købssummen samt evt. renter og omkostninger, indtil betalingen er sket.
Ved retunering skal samme mængde vare retuneres som man har modtaget. Alle bestillinger igennem vort online system, anses for at være i overensstemmelse med aftaleloven, hvorfor de forpligter dem til at vi starter prodduktionen efter ordre-afgivelsen.

Du kan fortryde fotograferingen hvis det er helt ved siden af ved at bruge vores No Cure No Pay princip. Læs mere om det ved at klikke på ikonet til venstre.

Ved erhvervskøb forbeholder vi os retten til at afvise et hvert påråb ang. fejl og mangler efter 14 dage fra betalings-forfalds datoen, hvis vi ikke har fået besked herom.

Ventetider m.v.

Vi forbeholder os ret til at opkræve beløb som der her på jakob-rex.com er anført, med mindre der forlægger skriftelig aftale om noget andet. Ved fejl forbeholder vi os ret til at fakturere i op til et år efter den første faktura er udstedt.
Endvidere forbeholder vi os ret til at ved udstedelse af kredit, og ved kreditors manglende betalingsevne at pålægge administrationsgebyr af kr. 45,- | Adresse oplysning kr. 100,-  | 8% i rente pr. måned, samt øvrige gældende omkostninger jf. dansk lov

Manglende bestilling

Ved online-udvælgning har kunden mulighed for at se billederne der hjemme og sende os en mail med hvad kunden måtte ønske af billeder.

Er billederne ikke udvalgt senest 14 dage efter fotograferingsdatoen forbeholder vi os ret til at fremsende faktura på udført fotografering.

Afbud / Udeblivelse

Udebliver du fra bestilt tid eller kommer der ikke afbud i senest 24 timer inden aftalens begyndelse opkræves beløb herfor! Se punktet “Afbud” ved at klikke her

Betaling & rabat

Betaling sker kontant ved afhentning. I såfald der udskrives regning forebeholder vi os ret til at pålægge kr.50,- i administrationsomkostninger. Betalingstiden er 8 dage fra fakturadato.

Ved for sent betaling pålægges rykkergebyr iht. rentelovens bestemmelser.
Er der givet rabat er denne kun gyldig, hvis betalingsfristen overholdes, og dermed fjernes den hvis fristen overskrides

Tvister

Enhver tvist, som måtte opstå fra kundens side i forbindelse med køb hos Fotograf Jakob Rex, skal søges bilagt ved mediation ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgifts­in­stituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indgivelsen af anmodningen om me­diation.

Mediationen er ikke til hinder for, at en part anlægger voldgiftssag i overensstemmelse med det anførte nedenfor, eller indleder andre retslige skridt i anledning af den opståede tvist.

Hvis mediationen afsluttes, uden at tvisten er bilagt, skal tvisten afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftsagens anlæg.”

Ovenforstående betingelser accepteres både før du kan bestille tid via vort online bestillingssystem, eller før du kan kan komme igennem vort telefonsystem.